आमची टीम

श्रीमती. आय. ए. कुंदन, भाप्रसे
प्रधान सचिव, महिला व बालविकास विभाग व महासंचालक, राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशन
संजीव जाधव
संचालक
डॉ. राजू जोतकर
वरिष्ठ सल्लागार तांत्रिक
छाया राडे
वरिष्ठ सल्लागार नागरी पोषण
अंकिता राठोर
कार्यक्रम अधिकारी
दिग्विजय बेंद्रीकर-शिंदे
कार्यक्रम अधिकारी
करण पळसकर
कार्यक्रम अधिकारी
शाश्वत कुलकर्णी
कार्यक्रम अधिकारी
वरुण थंपी
कार्यक्रम अधिकारी
तिक्षा सांखे
कार्यक्रम अधिकारी
वैष्णवी अय्यर
कार्यक्रम अधिकारी
अभिषेक खैरे
कार्यक्रम अधिकारी
सचिन सांगले
कार्यक्रम अधिकारी
भूषण वाडीले
विभागीय कार्यक्रम अधिकारी
धनंजय खंडागळे
विभागीय कार्यक्रम अधिकारी
होशांग्स्वामी काळे
विभागीय कार्यक्रम अधिकारी
पूजा वनकर
विभागीय कार्यक्रम अधिकारी
अशोक पूथरण
व्यवस्थापक, वित्त व प्रशासन
ज्योती मेंडारकर
सहाय्यक, वित्त व प्रशासन
उर्मिला बेलोस
महासंचालकांचे वैयक्तिक सहाय्यक
आदर्श दिग्रजकर
शिपाई
संदिप गिगे
शिपाई